CURRICULUM VITAE/PERSONALIA

Naam: Auke I. Klaver
Adres : Rijskade 1
Woonplaats: 2911 CC Nieuwerkerk a/d IJssel
Telefoon: 0180-320101/ 0654792503
Fax: 0180-322845
E-mail : info@klaverkmc.nl
Geboortedatum : 30-03-1953 te Amsterdam

KMC B.V.: DGA, werkzaam met 2 B.V.'s en V.A.R. DGA(zelfstandigheidsverklaring)OPLEIDINGEN

HBO:
HEAO-EJ HES te Rotterdam.
Post-Academisch:
Hoger kader management opleiding KPN/PTT.
Post-Academisch:
Hoger kader cursus ziekenhuisbeleid o.l.v. Prof. Tiddens.
Post-Academisch:
Advanced Management Programme 93/94 Nijenrode Universiteit.
Specifieke cursussen:
Diverse management trainingen, logistiek, financieel-economisch, ICT, sociaal/ personeelsbeleid, techniek en bouwmanagement.

BEDRIJFSERVARINGEN

Functie vanaf 1994:
Directeur/eigenaar KMC / Klaver Management Consultancy B.V.

2013
.Bestuurder (voorzitter) a.i. voor Pleyade in Arnhem, een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg. Over all regie en leiding aan Pleyade

2012/2013
Directeur beheer- en bedrijfsvoering en waarnemende bestuurder a.i. van Charim. Een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg in de regio's Zeist en Veenendaal.
Verantwoordelijk directeur voor de organisatieonderdelen: FCI (Financiën, Control en ICT), FB (facilitairbedrijf), HR (Human Resource Management), Planning Services en vastgoed.
Tevens waarnemend regio zorgdirecteur tin 2012

2011/2012
Projectleider /Coach parttime van het Tamale ziekenhuis Noord Ghana. Het ziekenhuis wordt nieuw gebouwd en vanwege de groei van Tamale ook veel groter. Dit vraagt een nieuwe beheers aanpak waarmee ik de CEO van het TTH faciliteer.

2011
Leyden Academy. Gastdocent colleges en workshops international master opleiding

2010/2012
Coach/projectleider parttime Lumezi Hospital Parttime coach om in Lumezi Oost Zambia het Lumezi Hospital te coachen met de realisatie van een volwaardig ziekenhuis.

2009/2010
Vanaf september 2008
Directeur financiën/ bouw en bedrijfsvoering a.i. GGZ Delfland 2008 t/m september 2010 Directeur Bedrijfsvoering met een portefeuille bestaande uit: facilitair bedrijf, Nieuwbouw en Vastgoed, ICT, Financiën economische afdelingen en kwaliteitsbeleid. Een aantal gerealiseerde resultaten zijn: professionalisering bedrijfsvoering, HKZ certificering, redesign Zorgadministratie, doorstart en realisatie nieuwbouw (inclusief financiering), verbeteren relatie en resultaten met verzekeraars, verlies exploitatieresultaat ombuigen in positief resultaat (met draagvlak stakeholders)

2008/2009
Vanaf september 2008
Directeur Financiën, Planning en Control GGZ Delfland. Van oktober 2008 t/m oktober 2009 o.a. teamvorming, actief inzake verbetering bedrijfsvoering (verlies omzetten in een positief resultaat), Planning en Control cyclus professionaliseren, hercertificering project HKZ, innovatie management informatie.

2007/2008
Van november 2007 t/m september 2008
Directeur Financiën en Informatievoorziening Isalaklinieken Zwolle
Naast goning concern taken als directeur F&I, belast met de reorganisatie en integratie van de verschillende betrokken afdelingen ( concern control, medische registratie, medisch archief, patiëntadministratie en -registratie, internal audit, financiële administratie, informatiemanagement, bedrijfsinformatie, personeels- en salarisadministratie. Tevens betrokken bij de nieuwbouw Isalaklinieken en de verantwoordelijk voor de financiering ervan.

2007/2008
Parttime Interim-manager van het Laboratorium voor de Volksgezondheid in Friesland te Leeuwarden (het laboraratorium voor de Friese ziekenhuizen betreffende pathologie en medische microbiologie)

2006
juli t/m december

Algemeen directeur/bestuurder a.i. Zorggroep STR (Thuiszorg Rotterdam BV, Kraamzorg BV, Ouder & Kindzorg BV, Services BV, Stichting Zorggroep, Easypool BV)

2006
maart t/m november

Projectopdracht voor Multizorg (zorg inkooporganisatie voor diverse ziektekostenverzekeraars): inventariseer en realiseer aanvullende zorginkoop (VIP en extra service arrangementen) contracten met ziekenhuizen. Resultaat: 14 landelijke ziekenhuizen gecontracteerd.

2004 t/m 2006
vanaf september 2004 t/m januari 2006
Bestuurder a.i. Gemini ziekenhuis Den Helder. Verantwoordelijk voor EAD, ICT/AO, Inkoop, Facilitairbedrijf, TD, renovatie en nieuwbouw, Cliëntenraad. Collegiaal verantwoordelijk voor de RvT en de Medische staf.
Specifieke taken onder andere: implementatie en bewaking financieel herstel, nieuwe bank, implementatie Vitaal en Lucratief, (start) implementatie integraal management, (onderzoek)samenwerking derden, herstel investeringsbeleid, indiening nieuwbouwplan (nieuwe financieringstijl) en in afstemming met gemeente Den Helder, start renovatie, onderzoek PPS en implementatie DBC’s.

2003/2004
december2003 tot september 2004:
Algemeen directeur ad interim Stichtingen voor Gezondheidscentra Den Haag

vanaf augustus:
Consultant voor Raad van Toezicht Stichtingen voor Gezondheidscentra Den Haag, benoemd door Raad van Toezicht Medisch Centrum Haaglanden met als opdracht te adviseren hoe bedrijfsresultaat kan worden verbeterd

augusutus tot december
Interim directeur voor de Stichting Sensicare, joint venture tussen Sensire en Icare, met als doel nieuwe samenwerkingen binnen de thuiszorg mogelijk te maken.

2002/2003
vanaf 1 oktober tot 1 augustus:
Interim manager Stichting de Thuiszorg Icare Meppel
(€ 200 miljoen, 11.000 werknemers) ingehuurd door de Raad van Bestuur. Adviseuren coach RvB, stroomlijnen bedrijfsvoering, lijnmanager FEZ, invoeren Integraal Management, overname en businesscase rentabiliteit verbetering thuiszorgorganisatie onder vlag Icare teneinde een aantal externe ontwikkelingen te ondersteunen en de interne bedrijfsvoering verder te professionaliseren.

2002
vanaf april tot oktober:
Voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
Voorzitter Raad van Bestuur, met als portefeuille: medische staf, strategie, externe en perscontacten, Financiën, OR en vakbonden en communicatie. Opdracht naast going concern ziekenhuis activiteiten, het ontwikkelen en implementeren van een duurzaam herstelplan. Tevens met de externe factoren zoals CTG,CSZ, CBZ, verzekeraars, banken, ketenzorgpartners en samenwerkingsziekenhuizen alle van belang zijnde activiteiten en plannen matchen.

2001/2002
tot 1 september 2002:
Voorzitter Raad van Bestuur VvGI (Psychiatrisch ziekenhuis Vincent van Gogh Venray), eindverantwoordelijk bestuurder, o.a. diverse zorgportefeuilles, externe communicatie, eindverantwoordelijk voorzitter van 4 regionale centra voor GGZ met ziekenhuizen, FB, ICT en Financiën.

2001
Programma directeur ARBO Unie Wes Delft, voor alle reorganisaties

2000
Controller/Interim-manager VvGI
(Psychiatrisch ziekenhuis Vincent van Gogh Venray), idem voor Mensana, reductieplannen (24 miljoen) met integrale aanpak, zoals RcGGZ vorming en afbouw kliniek.

2000/2001
Begeleiding congres in de zorg voor Vizier (VG) Gennep en senior consultant voor Rijngeestgroep (GGZ) Oegstgeest.

1999
Projectmanager strategisch beleid en logistieke vraagstukken Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer voor RvT : Counselor Interim-manager KVV te Rotterdam.

1998/1999
Directeur Planning en Control en Facilitair bedrijf, St. Vizier Gennep(fusie van 4 verstandelijk gehandicapten instellingen) verantwoordelijk voor het economisch beleid en speciale aandacht voor de fusie, integratie, contractmanagement, het deconcentratiebeleid en kanteling facilitair bedrijf

1997/1999
Coach voor de Academy for Young Executives. 1998. Controller VNA Utrecht (keten van ca 100 apotheken), innoveren bedrijfsvoering en outsourcingsvraagstuk oplossen.

1997
Directeur bedrijfsvoering SEIN (Epilepsie) Heemstede, verbeteren en vernieuwen organisatiestructuur en leidinggevend aan P&O, EAD, Facilitair bedrijf, I&A en Bouwbureau.

1997
Controller St. Westflinge Lutjebroek/Enkhuizen, verpleeghuis en ouderenzorg instellingen.

1996
Eindverantwoordelijk bestuurder ONG te Zutphen m.b.t. een ziekenhuis/RIBW/ verpleeghuis/ APZ combinatie en o.a. belast met deconcentratie en oprichten, centrale afdelingen en 4 nieuwe EAD in verband met de verzelfstandiging van de instellingen, op verzoek van de Raad van Toezicht, opstellen sociaal plan met vakbonden, alsmede belast met privatisering, beleid bezittingen en zorginnovatie.

1995
Interimmanager inzake verbetering bedrijfsvoering/ nieuwe organisatiestructuur SFVF (fysiotherapie) te Amersfoort op verzoek van het bestuur, alsmede het initiëren van nieuwe commerciële projecten.

1994
Projectadviseur in fusie- organisatie inzake het begeleiden cultuur-veranderingsproces management. Projectdirecteur bedrijf i.o. medische producten.

1987 t/m 1994
Ziekenhuis/Verpleeghuis Oudenrijn/Voorhoevehuis.
Lid van het directieteam en verantwoordelijk voor de portefeuilles beheer, fusies en bouw van de ziekenhuis/verpleeghuis organisatie. Eindverantwoordelijk directielid voor:
Economisch en Administratieve dienst, Inkoop/Logistiek, Organisatie en Informatisering, Hotel- en Facilitaire diensten, Technische dienst en het Bouwmanagement.

1985/1987
Ziekenhuis/Verpleeghuis Oudenrijn/Voorhoevehuis.
Controller/lid van het beleidsteam: Leidinggevend aan administratie, financiën, inkoop en automatisering. Sanering verliezen en omzetten in winst. Organisatie en implementatie nieuw informatiesysteem.


1978/1985
KPN/PTT Management trainee
Manager expeditie Post te Utrecht. - Stafmedewerker Directie Post verantwoordelijk voor sociaal beleid. - Hoofd (beleids)control district Rotterdam en verantwoordelijk voor het financieel-economische beleid, accountancy, ao, statistieken, kwaliteitscontrole en strategische beleidsvorming.


1976/1978
Docent middelbare school, economische wetenschappen en maatschappijleer en lesstofontwikkeling.

LEZINGEN/GASTCOLLEGES
Erasmus Universiteit Rotterdam: gastcolleges strategische beleidsvorming.
Algemeen: Lezingen, presentaties en panellid op het gebied van het facilitair bedrijf, klantvriendelijkheid en kwaliteit van dienstverlening.


VRIJE TIJD/NEVENFUNCTIES
Functies: diverse bestuurlijke functies waarvan de meest recente:


- Vice Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Gouwestreek
- Voorzitter Stichting Lumezi Foundation
www.lumezihospital.com
-
Voorzitter Strichting Cultureel Netwerk Zuidplas
- Voorzitter
Witte Bergen Recreatiepark
- Bestuurslid Stichting Exploitatie Village-Scaldia.

HOBBIES
Kunst, cultuur, reizen, fietsen, golf, wijn, Italie

ACTIVITEITEN
208
Zorg/kunstproject Usztryky Dolne Polen i.s.m. Agnes den Hartogh
2009
Project met Agnes den Hartogh in het Psychiatrisch ziekenhuis in Shkoder Albanië.
2009
zorgproject met Agnes den Hartogh in Kenia i.
s.m. Rotary Doctors Nederland

printversie